Ακοογράφος SIBELSOUND 400 του ισπανικού οίκου SIbelmed
 

Δικάναλος Ακοογράφος σε 6 διαφορετικές εκδόσεις με Τεχνικά Χαρακτηριστικά που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, έχοντας τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε όποιο επιπλέον Τεχνικό Χαρακτηριστικό (optional) επιθυμούμε.

 
παράδειγμα :
 
AOM
AOM+
SUPRA
STANDARD χαρακτηριστικά  (√)
 
 
 

Δικάναλος
Puretone (αερίνη /οστείνη)
Puretone ελευθέρου πεδίου (FF)
optional
optional
optional
SISI test
otpional
TESTS (Fowler, ABLB, Tone decay, Weber, κλπ)
optional
optional
Ομιλητική (Speech)
optional
Ακοομετρία υψηλών συχνοτήτων
optional
optional
optional
Masking
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας με θάλαμο (intercom/monitor)
optional
......................
.....
.....
.....

 

 
Screening Ακοογράφος SM-930 του δανέζικου οίκου Inmedico...
  
 
...μικρός σε μέγεθος
 
 
- Αερίνη
- Οστείνη
- Masking
- Αυτόματη Ακοομετρία
- Σύνδεση με Η/Υ ή Printer
 
 

 
Εναλλακτικά, με τα ίδια Τεχνινκά Χαρακτηρηστικά :
PC-based
Screening Ακοογράφος USB-300
 
Συνδέστε το Ακουστικά και το Μπουτόν του Ασθενή σε Η/Υ και πραγματοποιήστε τη Ακοολογική εξέταση σε οποιοδήοτε χώρο.
 
 

 Τυμπανογράφος TSM-300 του δανέζικου οίκου Inmedico...

 
...μικρός σε μέγεθος
 
 
- Τυμανόγραμμα
- Reflex Ipsi
- Σύνδεση με H/Y ή Printer
 
 
 

 


 
 Ακοολογικός Θάλαμος S-40 του ισπανικού ίκου Sibelmed
  
   
  - συναρμολογούμενος, 265Kg, χωρίς τροχούς
  - προεγκατάσταση για σύνδεση ακοογράφου
  - δίοδος εξαερισμού
  - διπλό ηχομονωτικό παράθυρο 46x59cm
  - σταθερό ράφι κάτω από το παράθυρο με υποπόδιο
  - φωτισμός με λαμπτήρες φθορισμού και διακόπτη
  - μείωση του θορύβου κατά 32-33,5dB στα 100-10.000Hz
  - διαστάσεων από 90Χ90Χ215
  - σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CEI601.1 (EN601.1) κ.α.