. . .

 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το Νόμο 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004, σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. (Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), και αφορά τις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν ή μεταπωλούν τέτοια προϊόντα, ή Epsilon συμμετέχει ενεργά σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (στην κατηγορία "Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα") μέσω της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., ενός εγκεκριμένου από το ΥΠΕΧΩΔΕ φορέα, με πιστοποίηση ISO 9001:2008 και ISO 14001:2001.

 

Οι λόγοι για τους οποίου οφείλουμε να ανακυκλώνουμε προϊόντα που δεν χρησιμοποιούμε πλέον, είναι γνωστοί και αυτονόητοι. Ας σημειώσουμε για τις ηλεκτρικές συσκευές ότι, συνεισφέρουμε σημαντικά

- στη μείωση της εξόρυξης φυσικών πόρων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις παραγωγικές διαδικασίες
- στη μείωση του όγκου απορριμάτων και τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες
- στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

 

Για το σκοπό αυτό, στα γραφεία της επιχείρισης (Ξενίας 27, Αθήνα) έχει τοποθετηθεί "κάδος ανακύκλωσης ηλεκτρικών μικροσυσκευών", στο οποίο μπορούμε να πετάξουμε παλιές συσκευές όπως καφετιέρες, σκούπες, υπολογιστές, μικρές τηλεοράσεις, ιατρικά μηχανήματα κ.α. Γραμμή Επικοινωνίας 6944 77 53 15


  Μια τόσο απλή κίνηση από τον καθένα μπορεί να βελτιώσει το μέλλον της ΓΗΣ!

  

ενημερωτικό φυλλάδιο

  

 << προηγούμενο        επόμενο >>