. . .

 
Λεπτό  Διαφανοσκόπιο

 

το πιο οικονομικό στην Αγορά

 

  
 
Διπλό Διαφανοσκόπιο
 
- πάχος 2,5 εκατοστά
- διαστάσεις 88 x 50 εκατοστά
- βάρος 9,3Kg
 
 

 Ειδική Τιμή : 350 € + ΦΠΑ

 

 

 

     
Μονό Διαφανοσκόπιο
μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί
σε επιφάνεια σαν κορνίζα
 
- πάχος 2,5 εκατοστά
- διαστάσεις 50 x 50 εκατοστά
- βάρος 5,0Kg
 
 
 
  Ειδική Τιμή : 250 € + ΦΠΑ