. . .

 

 

Ενδοσκόπια

 

 
- Ρινός  ( Baholzer ) - 4mm, 30°, 18cm
 
Τιμή : 900€ + ΦΠΑ (stock ένα τεμάχιο)
 
 
 
 
 
 
 
- Ρινός  ( Ecleris) - 4mm, 45°, 18cm
 
Τιμή : 900€ + ΦΠΑ (stock ένα τεμάχιο)
 
 
 
 
 
 
- Ρινός  ( Ecleris) - 4mm, 0°, 18cm
 
Τιμή : 870€ + ΦΠΑ (stock ένα τεμάχιο)
 
 
 
 
 
 
- Ρινός  ( Ecleris) - 3,0mm, 0°, 11,cm
 
Τιμή : 700€ + ΦΠΑ (stock ένα τεμάχιο)